SAVE THE DATE:

24 oktober 2024

Extra bevrijdingsconcert in verband met 80 jarige bevrijding van Best

MUZIKALE OKTOBER BEST IN 2023

“Ons antwoord op geweld: muziek maken, intenser, mooier en meer toegewijd dan ooit” is vrij vertaald naar Leonard Bernstein het motto van ons festival in 2023. Dankzij de ondersteuning in allerlei vormen door de Gemeente Best en onze trouwe en nieuwe sponsors is het weer mogelijk om ons 2-jaarlijkse festival in oktober te houden. Wij zijn daar iedereen die ons een goed hart toedraagt zeer erkentelijk voor.

Dit keer helaas geen muzikale bijdragen van het Rimsky Korsakov Lyceum uit Sint Petrusburg maar dat behoeft geen nadere uitleg. Gelukkig zijn velen van de laureaten uit eerdere jaren uitgevlogen over de hele wereld waardoor wij een aantal bekende gezichten toch zullen terugzien en vooral horen. Toen nog jong en talentvol. Nu gerijpt en succesvol. En uiteraard hebben we nieuwe gezichten op het podium. In oktober 2023 ontvangen we in Best jonge musici uit Zweden, Duitsland, Oekraïne, Italië, Engeland, Australië, Oostenrijk en Roemenië. Ook talenten uit de regio zullen te horen en te zien zijn. Dat is altijd ons streven geweest en daar gaan we mee door. Aan de muziek van Sergei Rachmaninov (1873-1943) zullen wij extra aandacht besteden in deze jaargang van ons festival.

  • We beginnen op zaterdag 7 oktober met de flashmob, tevens Open Podium in de Boterhoek, van 11:00 tot 14:00 uur.
  • Het officiële openingsconcert vindt plaats op zondag 8 oktober om 15:00 uur in het Heerbeeck College door het Symfonie Orkest Best onder leiding van Ghassan Alaboud met een aantal zeer getalenteerde solisten.
  • Daarna traditiegetrouw het Sint Odulphus Najaarsconcert op zondag 15 oktober om 15:00 uur in de Sint Odulphuskerk. Dit concert staat in het teken van het jubileumjaar van Sergei Rachmaninov.
  • Op zondag 22 oktober om 15:00 uur vindt in de Antoniuskerk een bijzonder Candlelight concert plaats met Clara Biermasz uit Wenen en met muziek van Frederic Chopin.
  • En zo komen we tot het hoogtepunt van ons festival: het Bevrijdingsconcert, dat op dinsdag 24 oktober om 20:00 uur in ‘t Tejaterke plaatsvindt (en waarvoor kaartjes vanaf 9 oktober zijn op te halen aan de balie van het gemeentehuis).

Wij zien er naar uit u in grote getalen tijdens de concerten te mogen ontmoeten. Onze musici zullen voor u het beste in zichzelf naar voren halen. Daar heeft u recht op.

Muziek blijft ons verbinden, wat er ook gebeurt!”
Rob Voeten
Voorzitter Stichting Muzikale Oktober Best

Klik op de foto hieronder voor een compilatie van het St.Odulphus-concert 2023

Sergei Rachmaninov

(1873 – 1943)

Dit jaar zou Rachmaninov 150 jaar zijn geworden. Hij is geboren op 1 april 1873, was een Russisch componist, virtuoos pianist en dirigent. Rachmaninov wordt algemeen beschouwd als één van de beste pianisten van zijn tijd en als componist één van de laatste grote vertegenwoordigers van de romantiek in de Russische klassieke muziek. Rachmaninov als pianist Geboren in een muzikale familie, begon Rachmaninov op vierjarige leeftijd met piano spelen. Hij ging al naar het
conservatorium van Sint-Petersburg toen hij twaalf jaar was. Door de scheiding van zijn ouders presteerde hij slecht waardoor hij zijn studiebeurs verloor. Hij probeerde het daarna opnieuw aan het conservatorium van Moskou, waar hij wel slaagde. Rachmaninov bezat grote handen waarmee hij gemakkelijk de meest complexe akkoordconfiguraties kon spelen. Zijn linkerhandtechniek was ongewoon krachtig en zijn spel altijd glashelder. Hij bezat ook het vermogen om een
muzikale lijn te laten zingen, waardoor zijn spel verhalend kon klinken. Rachmaninov als componist Rachmaninov liet zich inspireren door Russische tradities en door virtuoze musici als violist Niccolò Paganini en componist en pianovirtuoos Frédéric Chopin. In 1893, twintig jaar oud, schreef Rachmaninov zijn eerste en misschien wel bekendste pianocompositie, de Prelude in cis klein. In deze compositie schreef hij akkoorden met zo ver uit elkaar liggende noten, dat alleen hij met zijn grote handen deze kon spelen. Opvallend in zijn composities zijn de liedachtige melodieën, de expressiviteit en de rijke orkestrale kleuren. Rachmaninov is vooral bekend om zijn pianocomposities en zijn Vespers voor koor. In 1897, na de rampzalige première van zijn Symfonie nr. 1, kwam Rachmaninov in een depressie van vier jaar terecht en componeerde hij weinig totdat succesvolle ondersteunende therapie hem in staat stelde zijn Pianoconcert nr. 2 in 1901 te voltooien. Jaren dirigeerde Rachmaninov in het Bolshoi Theater. Na de Russische Revolutie verlieten Rachmaninov en zijn gezin Rusland en vestigden zich
in 1918 in New York City. Voor zijn inkomsten trad hij veel op als pianist en dirigent; daardoor had hij weinig tijd om te componeren. Tussen 1918 en 1943 voltooide hij slechts zes werken, waaronder de Rhapsody on a Theme of Paganini, Symphony No. 3 en Symphonic Dances. Een paar weken voordat hij stierf werd hij nog Amerikaans staatsburger. Hij stierf in 1943 en werd 70 jaar.

Opzet van het tweejaarlijkse festival

De Stichting Muzikale Oktober Best (M.O.B.) is opgericht in 2009 en organiseert iedere twee jaar een muziekfestival in de gemeente Best (Noord Brabant). Dit festival vindt plaats in de maand oktober van ieder oneven jaar en heeft tot doel om (licht) klassieke muziek van kwalitatief hoogwaardig niveau onder de aandacht te brengen van een groot publiek. De concerten zijn gratis toegankelijk om daarmee de drempel naar deze muziek zo laag mogelijk te maken.
De organisatie van het tweejaarlijkse festival zou onmogelijk zijn zonder de hulp van veel donateurs, vrijwilligers en natuurlijk de muzikanten.

Het Festival Muzikale Oktober Best biedt een concertprogramma voor alle leeftijden, voor verschillende muzikale smaken en voor alle bewoners van Best en de regio.

Klik op de foto hieronder voor een impressie van de MOB-concerten in de Odulphuskerk door de jaren heen.

Publicaties

ALLES OP EEN RIJTJE

Vrijwel alle publicaties van de afgelopen jaren worden bewaard. Hier vind je een overzicht van alle publicaties gerelateerd aan Muzikale Oktober Best.

Galerij

SAY CHEESE

Alle foto’s van Muzikale Oktober Best worden gemaakt door, en zijn eigendom van Marijke Vermeulen. Je vindt hier de leukste foto’s, mooiste shots en beste sfeerimpressies van de afgelopen evenementen.

Foundation MOB, Musical October Best

Cultural Festival in the township of Best

MUSIC CONCERTS ACCESSIBLE TO EVERYBODY!

The Festival Musical October Best offers a concert program for people of every age, for various music tastes and for all residents of Best and its surrounding area.

The Foundation Musical October Best was founded in 2009 and organizes a music festival in the municipality of Best (of the province of Noord Brabant) every two years. The festival takes place in the month of October of every odd year and aims at bringing (light) classical music of a high quality level to the attention of a large audience. The concerts are free in order to make this kind of music as easily accessible as possible. We organize programs in which music connects past, present and future. The festival is made possible owing to gifts by many donors as well as through sponsoring and subsidizing from Best and its surrounding area, for which we are very grateful. Owing to  this support we are able to offer a rich and varied program every two years.

We highly appreciate your presence at our festival and are  sure that you will enjoy our music.

Executive committee MOB:
Rob Voeten, Chairman
Jan van de Meulengraaf, General Secretary
Toon van der Sloot, Treasurer
Olga van der Pennen, Program manager
Hillie Visser, Program Secretary
Theo Reijnders, Member

Musical October Best

OUR FESTIVAL IN 2023

“This will be our reply to violence: to make music more intensely, more beautifully, more devotedly than ever before”. We translated this famous quote by Leonard Bernstein into Dutch, thus making it the motto of our 2023 Musical Festival. The great variety of support from the Municipality of Best as well as from our loyal and new sponsors has made it  possible again to organize our biennial festival in the month of October again. We are very grateful to all who make this possible and keep cherishing this festival in their hearts.

Unfortunately – and contrary to tradition – this time there is no musical contribution by The Rimsky Korsakov Lyceum from Saint Petersburg, but that needs no further explanation. Fortunately many laureates from previous years have flown away all over the world, which makes it still possible for us to see and especially hear a number of these familiar musicians again; at the time young and talented, now mature and successful. But we shall also see new faces on the stage. Young and older talents from our own region, will be seen and heard. In October 2023, Best will welcome young musicians from Sweden, Germany, Ukraine, Italy, England, Australia, Austria and Romania. Talents from the region will also be heard and seen. That has always been our aim and we will continue to do so. We will pay extra attention to the music of Sergei Rachmaninov (1873-1943) in this year of our festival.

  • We start on Saturday October 7th with the flash mob, also Open Stage in the Boterhoek, from 11:00 to 14:00.
  • The official opening concert will take place on Sunday October 8th at 15:00 in Heerbeeck College by the Symphony Orchestra Best conducted by Ghassan Alaboud with a number of very talented soloists.
  • Then, as is tradition, the Sint Odulphus Autumn Concert on Sunday, October 15th at 3:00 PM in the Sint Odulphus Church. This concert is dedicated to Sergei Rachmaninov’s jubilee year.
  • On Sunday October 22nd at 15:00 a special Candlelight concert will take place in the Antonius Church with Clara Biermasz from Vienna and with music by Frederic Chopin.
  • And so we come to the highlight of our festival: the Liberation Concert, which will take place in ’t Tejaterke on Tuesday October 24th at 20:00.

We are looking forward to meeting you in large numbers during the concerts. Our musician will do their very best to make you enjoy everything. We also feel you have every right to it.

Music keeps connecting us, whatever may happen!
Rob Voeten
Chairman of the Foundation for Musical October Best