2015

2014

2013

  • Programmaboekje concerten 2013

    2013 is het bilaterale Nederland-Ruslandjaar waarin 400 jaar politieke, economische en culturele betrekkingen tussen Nederland en Rusland met een groot aantal activiteiten in herinnering wordt gebracht. Het MOB programma van 2013 is mede om die reden opgebouwd rond het thema “Opera en Rusland”. Verder is het 100 jaar geleden dat de Engelse componist Benjamin Britten is geboren en 200 jaar geleden dat de Giuseppe Verdi het levenslicht zag. Werk van deze componisten zal bij diverse gelegenheden centraal staan.